Schriftelijke vragen 2015

De ChristenUnie-SGP fractie in Den Haag heeft in 2015 de volgende schriftelijke, en inmiddels beantwoorde, vragen gesteld aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders:

Vragen over Vluchtelingen aan het werk, december 2015.  Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over Vrouwenopvang huiselijk geweld, november 2015.  Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over de Julianakazerne in relatie tot de opvang van vluchtelingen en statushouders (samen met GroenLinks, HSP, PvdA en SP), november 2015

Vragen over Ontwikkelingen sinds definitieve gunningsbeslissing aanbesteding onderwijs- en cultuurcomplex (samen met SP, Groep de Mos, PVV, GroenLinks, PvdD en Groep Okcuoglu), november 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over Koopzondagen Haagse Markt (samen met CDA en SP), november 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over Leerwerktrajecten(samen met CDA, HSP, Groep de Mos en Groep Okcuoglu), oktober 2015

Vragen over Herhuisvesting Bunkermuseum, november 2015

Vragen over Gevolgen TTIP en vestiging arbitrage-instituut in Den Haag (samen met HSP, PvdA, Groep de Mos, ID, SP, GroenLinks, PvdD, PvdE, Groep Okcuoglu), oktober 2015

Vragen over Tramhaltes (samen met PvdA, PVV, D66, SP, CDA en HSP), september 2015

Vragen over Gevolgen aanpassing woningwaarderingsstelsel, september 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over Huisvesting vluchtelingen, september 2015

Vragen over Slachtoffers loverboys, mishandeling en eergerelateerd geweld (samen met HSP en PvdD), september 2015. Zie ookbijbehorend artikel op de website.

Vervolgvragen over Stand van zaken Hellingbaan Dr. Lelykade-Westduinweg (samen met VVD), september 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over Privacy en declaraties jeugdzorg, augustus 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over Gevaarlijke Verkeerssituaties, augustus 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over Haags Hitteplan en inzet sociale wijkteams (samen met PvdD, HSP en Groep Okcuoglu), juni 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over Bewegwijzering Haagse Mart (samen met D66), juni 2015

Vragen over Beperking emissies broeikasgassen (samen met HSP, D66, PvdA, PvdD, GroenLinks, Groep Okcuoglu, ID en SP), juni 2015

Vragen over Sluipverkeer in de Van Foreeststraat en de Van der Duynstraat. (samen met HSP), juni 2015

Vragen over Naamsverandering Station Laan van Nieuw Oost-Indië (samen met Partij voor de Dieren en GroenLinks), juni 2015

Vragen over prostitutie, juni 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over overlast evenementen Scheveningen strand, april 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over het digitale zorgloket, april 2015.  Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over update constructiefouten galerijflats (samen met D66 , CDA, PvdA), april 2015.

Vragen over minimale prostitutieleeftijd (samen met Groep de Mos, CDA), maart 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over sociaal ondernemen, maart 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over het Zeeheldenkwartier (samen met D66, PVV, HSP, VVD, Groep de Mos, SP, Groenlinks), maart 2015.

Vragen over textielinzameling, maart 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over de Prinses Julianakazerne (samen met Groep de Mos), februari 2015.

Vragen over opvang radicaliserende jongeren, februari 2015.

Vragen omtrent betaald parkeren, januari 2015. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over de Schilderswijkmoeders (samen met CDA, HSP, Groenlinks, D66, PvdA ), januari 2015.