Schriftelijke vragen 2016

De ChristenUnie-SGP fractie in Den Haag heeft in 2016 de volgende schriftelijke, en inmiddels beantwoorde, vragen gesteld aan de leden van het College van Burgemeester en Wethouders:

Vragen over wachtlijst opvang slachtoffers huiselijk geweld, december 2016.

Vragen over aanpak voedseldumpingen in Den Haag (samen met Partij voor de Dieren), december 2016.

Aanvullende vragen betreffende straatintimidatie, november 2016.

Vragen over Groningse aanpak prostitutie A-kwartier (samen met CDA, VVD en Groep de Mos, november 2016.

Vragen naar aanleiding van het tweede kapstokoverleg maatschappelijke opvang  (samen met PvdA en HSP), november 2016. Zie ook bijbehorend artikel  op de website.

Vragen over informele huwelijken en eerwraak, oktober 2016.

Vragen over Toekomst Bunkermuseum, oktober 2016. 

Aanvullende vragen over Voedsel- en Kledingbank Moerwijk, september 2016.

Vragen over opvang asielzoekers Zilverstraat (samen met HSP en SP) en aanvullende vragen, september 2016.

Vragen over maatjesprojecten, augustus 2016. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over Handhaving en ondernemen, juli 2016.

Vervolgvragen over extra ramen Doubletstraat/Paviljoensgracht (samen met VVD), juli 2016.

Vragen over collegebesluit pilot koopzondag Haagse markt, juli 2016. Zie ook bijbehorend artikel op de website. 

Vragen over extra ramen Doubletstraat/Paviljoensgracht (samen met VVD), juni 2016.

Vervolgvragen over de verkeersveiligheid op onder andere de Westduinweg, mei 2016. Zie ook bijbehorend artikel op de website.

Vragen over samenwerking politie met salafistische organisaties bij jaarwisseling, februari 2016.

Vragen over gebrekkige verkeersveiligheid Koppelstokstraat (samen met VVD) februari 2016.

Vragen over Radicalisering onder kinderen, februari 2016. Zie ook bijbehorend artikel op de website.