Bijdrage aan raadsdebat over Central Innovation District

Judith Klokkenburgdonderdag 01 juli 2021

Voorzitter, vandaag ligt de structuurvisie CID (Central Innovation District, het gebied tussen de 3 stations) voor ons. Een visie op een groot gebied in het hart van onze stad, waar de komende jaren bijna een nieuwe stad zal verrijzen. Waarvan we vandaag als raad in grote lijnen gaan vastleggen hoe we willen dat het gebied eruit zal gaan zien en wat voor woningen we er willen. En wat de ChristenUnie/SGP betreft wordt het een gebied waar het voor iedereen prettig wonen én verblijven is. Waar mensen met een kleinere en een grotere portemonnee kunnen wonen; waar starters, singles en gezinnen kunnen wonen en waar ook iemand met een beperking zich gemakkelijk kan verplaatsen.

Allereerst wil ik kort een opmerking maken over het proces en daarbij complimenten geven aan de wethouder. Goed luisteren naar de raad, het voorstel daarop aanpassen en ook na een tweede debat het raadsvoorstel nog aanpassen. Ik hoop dat de reflectieve houding van deze wethouder ook anderen zal inspireren.  

Voorzitter, in het CID gaan we de komende jaren verticale dorpen bouwen. Daarom ben ik blij dat we de nota Haagse hoogbouw hebben geëvalueerd en ben ik blij met de toezeggingen van de wethouder in de comfortbrief onder andere over de beeldkwaliteit van hoogbouw. Vandaag zijn er over de beeldkwaliteit nog een aantal amendementen ingediend, die wij ook zullen steunen.  

In de afgelopen debatten hebben we het ook vaak gehad over plinten, over de levendigheid, de leefbaarheid, het aanzicht van de hoogbouw, maar ook over de noodzakelijkheid van betaalbare bedrijfshuisvesting daarin. De wethouder heeft aangegeven dat we het daar nog over gaan hebben bij de bespreking van de plintenstrategie. Ik had het graag al gezien in deze structuurvisie, want ik hoop echt dat de plinten daar betaalbaar zullen zijn, dat ook kleinere bedrijfjes daar kunnen gaan zitten en dat we niet alleen aankijken tegen dichte plinten of hippe koffietentjes. Maar ik zie uit naar het debat te zijner tijd.

Voorzitter, ik zei het al: het is van belang dat het CID een prettige plek is om te wonen en te verblijven voor iedereen. Om dat te onderstrepen heb ik vandaag een amendement en een motie meegebracht. Allereerst een amendement om in de structuurvisie de integrale toegankelijkheid te borgen. Het stelt me teleur dat er zo weinig aandacht is voor toegankelijkheid in zo'n groot gebied, terwijl Den Haag juist een van de koplopergemeentes is als het gaat om de uitvoering van het VN-verdrag Handicap, 5 jaar geleden door Nederland geratificeerd. Daarom en amendement met collega’s Vavier (GroenLinks), Arp (SP), Barker (PvdD) en Bos (HSP) met als dictum:  

Besluit om aan besluit V. van het dictum een lid toe te voegen dat luidt: om bij gebiedsvisies, gebiedsagenda’s, NvU’s, PUK’s en projectdocumenten dan wel collegebesluitvorming informatie toe te voegen waaruit blijkt hoe de integrale toegankelijkheid geborgd wordt. 

Voorzitter, er is een groot tekort aan betaalbare woningen voor gezinnen. Om me heen zie ik veel gezinnen verhuizen naar omliggende of verder liggende, goedkopere gemeenten, waar een woning van 100 m2 of groter nog betaalbaar is. De verdichting in het CID is een uitgelezen kans om deze gezinnen van een betaalbare plek te voorzien. Wat dat betreft vond ik het actieplan middeldure huur in Amsterdam erg inspirerend. Daar wordt gestuurd op betaalbare middeldure huurwoningen voor gezinnen. Het moet mogelijk zijn om voor gezinnen woningen te creëren tegen een betaalbare prijs, ook als we daardoor als gemeente niet de hoofdprijs voor de grond kunnen vragen. Daarom een motie met collega Pluimgraaff (CDA) met als dictum:  

verzoekt het college met betrekking tot het CID afspraken te maken over de woninggrootte van middeldure huurwoningen, hierbij te zorgen voor voldoende grotere woningen voor gezinnen en dit op te nemen in bestemmingsplannen, PUK’s en NvU’s. 

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Amendement maak het CID tot koploper van toegankelijkheid55,3 kBapplication/pdfdownload
motie woonruimte voor gezinnen in het CID107,0 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Bijdrage aan raadsdebat over Central Innovation District'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni