ChristenUnie/SGP: doe meer om natuur te beschermen!

Meijendel.jpeg
Elisa van Dam
Door Elisa van Vliet op 26 juli 2022 om 15:35

ChristenUnie/SGP: doe meer om natuur te beschermen!

Den Haag heeft prachtige natuurgebieden, en sommige daarvan hebben de bijzondere status van Natura-2000: Meijendel & Berkheide en Westduinpark & Wapendal. Bijzondere natuur vraagt om een extra inspanning van Den Haag om die natuur te behouden en te versterken. En daar gaat het nu mis: door hoge stikstofdepositie staat de natuur onder druk. De ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 roepen op het college op om de natuur in Den Haag beter te beschermen en hebben vragen ingediend.

Fractievertegenwoordiger van de ChristenUnie/SGP Elisa van Dam legt uit: ''Meijendel is uniek door de bijzondere en zeer kwetsbare natuur zoals witte en grijze duinen. Door neerslag van stikstof dreigt die natuur te verdwijnen en dat mogen we niet laten gebeuren. Daarom de oproep aan het college: doe meer om deze natuur te beschermen.'' Robert Barker, raadslid voor de Partij voor de Dieren sluit zich daarbij aan: ''We leven op een te grote voet. Om onze waardevolle duingebieden te beschermen moet de stikstofuitstoot dalen, bijvoorbeeld door minder te vliegen en door asfalt in te ruilen voor natuur.'' 

Vincent Thepass, fractievertegenwoordiger voor GroenLinks vindt dat er kritisch gekeken moet worden naar al het gemotoriseerd verkeer dat door Meijendel rijdt: ''Als Den Haag en Wassenaar moeten we echt zuinig zijn op Meijendel, zodat ook toekomstige generaties van deze kwetsbare natuur kunnen genieten. Daarvoor moeten we alternatieven voor de auto stimuleren en de natuur beter beschermen.’’ Ook raadslid Caroline Verduin (D66) maakt zich zorgen om de natuur in Den Haag: ''Den Haag is die mooie stad achter de duinen, dus moeten we ook goed voor die duinen zorgen. Daarom roepen we het college op om snel aan de slag te gaan om de stikstofdepositie aan te pakken. Want schade aan onze natuur is schade aan onze hele stad.’’

Bijlagen

Labels: ,