Nieuws

Nieuws met label 'Mensenhandel en prostitutie'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Stop met onderzoeken naar de verplaatsing van de raamprostitutie

Mensenhandel prostitutie.jpgdonderdag 14 oktober 2021 Deze week gaat het in de gemeenteraad over de onderzoeken naar het verplaatsen van de raamprostitutie naar de sporendriehoek, het gebied tussen de drie sporen op de Binckhorst. Al €2 miljoen euro is er uitgegeven aan de onderzoeken die duidelijkheid moeten geven of verplaatsing zonder financiële steun van de gemeente mogelijk is, maar nog steeds is veel onduidelijk. Wat raadslid Judith Klokkenburg betreft gaat de geldkraan nu dicht: “Er zit nog €1 miljoen in de kas voor verdere vervolgonderzoeken, maar wat mij betreft zijn de risico’s veel te groot en laten de onderzoeken nu al voldoende zien dat het een zinloze exercitie is. Bovendien is er een duidelijke toename te zien van het aantal prostituées dat wil uitstappen en staan veel panden in de Doublet- en Geleenstraat al leeg. Cluster die 2 straten samen, zorg dat daar de omstandigheden verbeteren en investeer vooral in de mannen en vrouwen zelf: goede uitstapprogramma’s, maatschappelijke en financiële hulp en (een urgentieverklaring voor) woonruimte. Geef hen zo echte keuzevrijheid in hun leven.” lees verder
Labels
Mensenhandel en prostitutie

Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat Integraal Veiligheidsplan

Pieter Grinwisdonderdag 04 april 2019 Hieronder leest u de bijdrage van Pieter Grinwis aan het debat over het nieuwe veiligheidsbeleid. Een plan met het beleid voor de komende vier jaar waar de fractie over het algemeen tevreden over is. lees verder
Labels
Drugs
Mensenhandel en prostitutie

ChristenUnie/SGP: Den Haag moet meer doen tegen mensenhandel

prostitutiewoensdag 07 maart 2018 Den Haag moet meer doen om de positie van kwetsbare vrouwen te verbeteren. Dat bepleit de ChristenUnie/SGP, die morgen tijdens Internationale Vrouwendag vrouwen in de opvang bezoekt en ’s middags een ‘Walk of Justice’ houdt van het stadhuis naar de Doubletstraat. Judith Klokkenburg, kandidaat nummer 2 voor de ChristenUnie/SGP:  “Terwijl Den Haag zich internationale stad van Vrede en Recht noemt, struikelt het recht nog dagelijks op onze straten. Meest zichtbaar is dit in de raamprostitutiestraten, waar maar al te vaak vrouwen gedwongen zitten of zelfs slachtoffer zijn van mensenhandel. Daarnaast is er onzichtbaar onrecht: vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, in een huwelijk gevangen zitten of in een sociaal isolement leven. Voor deze vrouwen moet er betere zorg komen.” De ChristenUnie/SGP wil daarom onder andere dat er een hardere aanpak komt om mensenhandel tegen te gaan, dat er voldoende uitstapprogramma’s zijn voor vrouwen die uit de prostitutie willen en dat  er passende hulp en een veilige opvang is voor slachtoffers van huiselijk geweld. lees verder
Labels
Mensenhandel en prostitutie

Teleurstellend verloop prostitutiedebat

prostitutiedonderdag 15 december 2016 Het afgelopen jaar heeft de Haagse gemeenteraad verschillende keren gesproken over de raamprostitutie in onze stad. Anderhalf jaar geleden bracht de ChristenUnie/SGP een discussienota uit, ... lees verder
Labels
Mensenhandel en prostitutie

Niet verplaatsen, maar sluiten die handel! - “Mooi dat Den Haag doorgaat met uitstapprogramma’s voor prostituees”

prostitutiewoensdag 07 december 2016 Een huur van 100 euro per dagdeel. 30 euro per klant. 8 klanten per dag om uit de totale kosten te komen. En dat allemaal in de goedkoopste prostitutiestraat van Nederland. Dat was het indringende relaas van kunstenares Saskia Tannemaat over de mensonterende toestanden in de Doubletstraat aan het begin van de vergadering over de prostitutie in de Doublet- en Geleenstraat. Maar de commissie Ruimte dronk een glas, deed een plas en alles bleef zoals het was. Raadslid Pieter Grinwis: “Minimaal acht klanten per dag, daar is geen lichaam tegen bestand, om over de psychische gevolgen nog maar te zwijgen. Er moet recht gedaan worden aan deze vrouwen, recht aan de omwonenden, sluiten dus die handel!” lees verder
Labels
Mensenhandel en prostitutie

College komt ChristenUnie/SGP tegemoet, maar vergeet het Oude Centrum

prostitutiewoensdag 07 oktober 2015 De ChristenUnie/SGP presenteerde begin deze zomer haar uitgebreide discussienota ‘Recht doen. Voor een betere aanpak van misstanden in de prostitutie’. In aanloop naar het commissiedebat over het Haagse prostitutiebeleid 7 oktober kwam het college met een reactie op de voorstellen van de ChristenUnie/SGP. Pieter Grinwis: “Het college is de ChristenUnie/SGP op een aantal punten tegemoet gekomen. Zo worden de gedragseisen voor exploitanten aangescherpt. Maar de reactie op de wat steviger punten, zoals 'one strike, you're out', is te mager. Het college erkent dat de prostitutiebranche geen normale sector is, dat er misstanden zijn, maar schrikt terug voor een duidelijke en stevige aanpak." lees verder
Labels
Mensenhandel en prostitutie