Nieuwsarchief

Nieuws met label 'Schuldhulp'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Adempauze voor schuldenaren - Motie ChristenUnie/SGP unaniem aangenomen

Spaarvarkenwoensdag 01 juli 2020 In de raadsvergadering van 30 juni kon de motie van de ChristenUnie/SGP voor een adempauze voor schuldenaren op de volle steun van de gemeenteraad rekenen. De motie vraagt het college om als mensen hun schuld bij de gemeente niet kunnen betalen deze niet te verhogen, maar tijdelijk te bevriezen en schuldhulp aan te bieden. Pieter Grinwis: “Door de coronacrisis zullen meer mensen in de schulden komen. Schulden kosten niet alleen meer dan ze groot zijn, ze leiden ook tot stress. Stress die bij veel mensen toch al toeneemt als de huishoudportemonnee onder druk staat. En dan mag het niet de overheid zijn die mensen dieper de schulden injaagt. Juist de overheid moet dan een schild voor de zwakkeren zijn.” lees verder
Labels
Schuldhulp

Bijdrage Pieter Grinwis – Programmarekening 2019 en Voorjaarsnota 2020

Pieter Grinwisdinsdag 30 juni 2020 Voorzitter, om te beginnen: dank aan burgemeester ‘en uw vraag’ Remkes - ik ga hem missen als heerlijk onafhankelijke voorzitter. En dank ook aan onze wethouders, ambtenaren, gemeentelijke ... lees verder
Labels
Scheveningen
Schuldhulp

Leerplan nodig om uit de schulden te blijven

geldvrijdag 30 september 2016 De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie heeft tijdens de raadsvergadering op donderdag 29 september een motie ingediend om een leerplan toe te voegen aan het Jongeren Perspectief Fonds, waarmee de gemeente schulden van jongeren opkoopt. Raadslid Pieter Grinwis: “We zijn blij met de tweede kans die met dit fonds de jongeren, die zichzelf uitzichtloos in de schulden hebben gewerkt, wordt geboden. Doordat de gemeente de schulden voor een groot deel opkoopt, valt een last van hun schouders en kunnen deze jongeren weer aan hun toekomst werken. Maar net als dat je je eetpatroon verandert als je wilt afvallen, moet je ook je gedrag veranderen om uit de schulden te blijven. Dat kan heel goed met een leerplan van bijvoorbeeld het NIBUD. Met deze aangenomen motie zorgen we ervoor dat de jongeren die zonder schulden verder mogen er wel wat van leren. Want wat zou mooier zijn dan dat de schuldenaren van nu, de schuldhulpmaatjes zijn van de toekomst.” lees verder
Labels
Schuldhulp

Schuldenplan college gaat voorbij aan noodzakelijke gedragsverandering

klant-betaalt-factuur-nietdonderdag 15 september 2016 Donderdag debatteerde de commissie samenleving over het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening. Dit punt was geagendeerd door de ChristenUnie/SGP-fractie. Kern van het beleidsplan is de lasten van schuldenaars te verlichten en hen te ontzorgen.
Fractievertegenwoordiger Anil Kumar: “Mijn fractie kan met veel acties uit deze aanpak goed uit de voeten. Veel van onze punten, zoals aandacht voor kwaadwillende incassobedrijven en een schuldhulpkaart – ‘landkaart’ die het voor maatjes en schuldenaren makkelijker maakt om hulp te vinden -, zijn terug te vinden. Maar het voorstel van het college gaat de echte vraag uit de weg: hoe verander je het gedrag van iemand die door eigen schuld in de schulden is geraakt? Schulden opkopen lijkt interessant, maar als dat niet gepaard gaat met gedragsverandering, dragen we alleen maar water naar zee. Daar baal ik van.” lees verder
Labels
Schuldhulp

Pieter Grinwis: “College moet meer doen voor chronisch zieken en gehandicapten.”

chronisch ziekenvrijdag 18 december 2015 ChristenUnie/SGP wil betere schuldhulp

In de laatste raadsvergadering van 2015 werd het armoedebeleid van Den Haag besproken. Dat beleid is voor de meeste groepen ruimhartig, maar de ChristenUnie/SGP vindt de inzet van het college voor chronisch zieken en gehandicapten te mager. Een motie om de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente uit te breiden naar een grotere groep chronisch zieken en gehandicapten werd gelukkig aangenomen. Helaas haalde een motie om de schamele tegemoetkoming in de zorgkosten voor deze groep te verhogen het niet. In Den Haag krijgen chronisch zieken en gehandicapten € 125 per jaar aan tegemoetkoming en dat is laag vergeleken bij andere steden, waar de tegemoetkoming tussen de € 200 en € 300 ligt. En in Den Haag krijgen andere doelgroepen opmerkelijk genoeg ook een veel hogere tegemoetkoming van de gemeente, zoals € 360 voor ouderen met een laag inkomen. lees verder
Labels
Schuldhulp
Zorg, Welzijn & Sport