Nieuws

Nieuws met label 'Armoede'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Maak werk van werkende arme - ChristenUnie/SGP wil meer aandacht voor vergeten armoede

Hout bewerkenwoensdag 03 oktober 2018 Vandaag bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat maar liefst 4,6% van alle werkenden niet van hun salaris kan rondkomen. In Den Haag ligt dat percentage zelfs bijna twee keer zo hoog. Daarmee hoort Den Haag in het trieste rijtje koplopers in ons land met relatief de meeste werkende armen. Al langere tijd vraagt de Haagse ChristenUnie/SGP aandacht voor deze werkende armen en opnieuw vraagt de fractie aandacht voor deze mensen door vragen aan het gemeentebestuur te stellen. Pieter Grinwis: “Dit is echt vergeten armoede in onze wijken. Het gaat om mensen die werk hebben, maar iedere maand weer de eindjes aan elkaar moeten knopen. Onze ruimhartige armoedehulp is er ook voor hen. Alleen veel mensen weten dit niet. Nu blijkt dat er steeds meer werkende armen zijn, vraag ik het college zich extra in te spannen om deze mensen te bereiken.” lees verder
Labels
Armoede
Werkgelegenheid

ChristenUnie/SGP wil meer ruimte voor eigen regie in armoedebeleid

armoededonderdag 02 november 2017 “Ik heb nog schoolspullen over van vorig jaar en de gymschoenen passen nog. Ik krijg van school een rekening voor het materiaal dat mijn kind gebruikt voor zijn VMBO-opleiding techniek. Kon ik het tegoed wat ik nog over heb op de Schoolspullenpas maar inzetten voor die materialen.”

Zomaar een voorbeeld hoe het bestaande armoedebeleid van de gemeente in de praktijk kan uitpakken. De ChristenUnie/SGP denkt dat dit beter kan en heeft tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse raad donderdag een inspiratienota ingediend met acht voorstellen voor een waardig armoedebeleid. De voorstellen zijn met name bedoeld om de stapeling van armoederegelingen tegen te gaan en om mensen met een klein inkomen zelf meer keuzes te laten maken binnen de bestaande regelingen, maar wel zo dat het geld goed wordt gebruikt. lees verder
Labels
Armoede

Bijdrage van Pieter Grinwis bij de begroting 2018-2021

Pieter Grinwisdonderdag 02 november 2017 Spuiforum Voorzitter, afgelopen maandag constateerde presentator Martine Boerkamp van het TV West Nieuws over het Spuiforum, en ik citeer: “Ja Maarten (red. Brakema), er rust geen zegen op dit ... lees verder
Labels
Armoede
Financiën
Scheveningen

Ondernemers verdienen dezelfde toegang tot Haagse armoederegelingen als particulieren

ZZPersvrijdag 28 april 2017 De Haagse ChristenUnie/SGP heeft in schriftelijke vragen aan het college gevraagd om gelijke behandeling van ondernemers en particulieren in het lokale armoedebeleid. Raadslid Pieter Grinwis: “Den Haag heeft een ruimhartig armoedebeleid. Dat staat buiten kijf. Het armoedebeleid is echter alleen ruimhartig voor particulieren, niet voor ondernemers. Zo heb je als particulier met een laag inkomen recht op kwijtschelding van gemeentelijke lasten, maar als ondernemer met een laag inkomen heb je dat recht niet, tenzij je bijstand ontvangt. In andere gemeenten, zoals in Amsterdam, Rotterdam en Zoetermeer, worden ondernemers en particulieren wel gelijk behandeld als het gaat om kwijtschelding van gemeentelijke lasten. De ChristenUnie/SGP wil dat Den Haag dat voortaan ook doet.” lees verder
Labels
Armoede
Werkgelegenheid