Nieuwsarchief

Nieuws met label 'Verkiezingen'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Meld je aan voor een plek op de kandidatenlijst van de ChristenUnie/SGP

cu-sgp-vierkantvrijdag 17 september 2021 Op 16 maart 2022 zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De ChristenUnie zal meedoen aan de verkiezingen in Den Haag en in Leidschendam-Voorburg.
In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie in beide gemeenten een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de lokale politiek en dat willen we de komende vier jaar weer doen. We zijn daarom op zoek naar potentiële raadsleden, fractievertegenwoordigers (Den Haag) en raadscommissieleden (Leidschendam-Voorburg). Maar ook zoeken we enthousiaste mensen die niet zozeer een concrete functie in het stadhuis ambiëren, maar wel graag een bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld door de contacten met de brede achterban van de ChristenUnie te onderhouden of door simpelweg betrokkenheid te tonen met een plek op de lijst. Wij hopen zo tot een brede vertegenwoordiging van sociaal betrokken christenen te komen! lees verder
Labels
Verkiezingen

Judith Klokkenburg voorgedragen als eerste vrouwelijke lijsttrekker ChristenUnie/SGP Den Haag

Judith Klokkenburgdinsdag 07 september 2021 De besturen van de Haagse ChristenUnie en de SGP dragen huidig fractievoorzitter Judith Klokkenburg (36) voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Judith was de afgelopen 7 jaar beleidsmedewerker van de fractie, 3 jaar fractievertegenwoordiger en sinds april 2021 raadslid. Zij is getrouwd met Leendert en moeder van twee zoons en twee dochters. In het najaar zullen de leden naar verwachting met de voordracht instemmen. lees verder
Labels
Scheveningen
Verkiezingen

Fractievoorzitter Pieter Grinwis op plek vijf van de kandidatenlijst ChristenUnie

Pieter Grinwisdinsdag 13 oktober 2020 Fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP Den Haag Pieter Grinwis staat op de vijfde plek van de concept-kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. Grinwis: “Ik ben vereerd met deze prachtige plek op de concept-kandidatenlijst. Met veel plezier zet ik me nu in voor Den Haag, en - als de leden en kiezers dat ook zien zitten - straks na de verkiezingen van 17 maart wil ik me met net zo veel enthousiasme gaan inzetten voor heel ons mooie land in het andere Den Haag!” lees verder
Labels
Verkiezingen

Beste verkiezingsuitslag ooit voor ChristenUnie/SGP Den Haag “Bedankt voor uw stem en uw vertrouwen”

Pieter Grinwisvrijdag 23 maart 2018 De ChristenUnie/SGP Den Haag is met een winst van 1.231 stemmen ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 het hardst gegroeid in aantal stemmen van alle ChristenUnie/SGP-combinaties en afzonderlijke lijsten van de twee partijen in het hele land. Ook het totaal aantal uitgebrachte stemmen van 6.129 en het percentage van 3,2 zijn uniek: nog nooit eerder kozen zoveel mensen en zo’n groot aandeel in de hofstad voor de ChristenUnie/SGP. De uitslag in 2014 met 4.898 stemmen was tot op heden de beste uitslag in stemmen en de uitslag in 2006 met 2,8% was tot op heden het hoogste percentage. Daarmee wint de Haagse ChristenUnie/SGP ten opzichte van 2014 zelfs iets meer stemmen dan de ChristenUnie Amsterdam (1212) en de ChristenUnie Utrecht (1051), de landelijke nummers twee en drie qua stemmenwinst voor deze partij(combinatie). lees verder
Labels
Verkiezingen

Reactie op tweede peiling: ChristenUnie/SGP: stemmengroei nog steeds mogelijk 

Pieter Grinwiswoensdag 21 februari 2018 In de vandaag verschenen opiniepeiling wordt de ChristenUnie/SGP op 3,1%, ofwel ruim één zetel, gepeild. Dat is een minder rooskleurig beeld dan bij de eerste peiling, maar de peiling laat opnieuw zien dat stemmengroei voor de ChristenUnie/SGP goed mogelijk is. Lijsttrekker Pieter Grinwis: “Met nog vier weken te gaan, krijgen we een steeds duidelijker beeld van wat de kiezer gaat doen op 21 maart. Uit deze peiling blijkt dat stemmengroei voor de ChristenUnie/SGP mogelijk is en dat er behoefte blijft aan een christelijk-sociaal geluid in de Haagse gemeenteraad. Groei naar twee zetels ligt ook volgens deze peiling nog binnen de mogelijkheden, daar gaan we ons de komende vier weken keihard voor inzetten. Het zou fantastisch zijn als we ons mooie werk na 21 maart met twee zetels in de raad kunnen voortzetten.” lees verder
Labels
Verkiezingen

Wij kiezen voor een verbonden, gezinsvriendelijke en groene stad - ChristenUnie/SGP publiceert verkiezingsprogramma ‘Den Haag voor elkaar’

foto voorkant programmadonderdag 28 december 2017 De ChristenUnie/SGP kiest in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Den Haag voor elkaar’ voor de toekomst van Haagse kinderen. En die is gezond, groen en gezinsvriendelijk wat betreft dé christelijk-sociale partij van Den Haag. Lijsttrekker Pieter Grinwis: “Den Haag is een prachtige stad om in te wonen en te werken. Tegelijkertijd is het een stad met scherpe breuklijnen en onderhuidse spanningen. Tussen groepen mensen, tussen zand en veen en tussen de groei van de stad en de leefbaarheid van vooral oudere wijken. We zullen duidelijke keuzes moeten maken om vreedzaam, zorgzaam en duurzaam samen te blijven leven. Mijn partij maakt die keuzes.” lees verder
Labels
Verkiezingen